FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nasi Partnerzy:

Dahon

Musto

Lanex

Pinewood

Slam

Gill

Harken

Thetford

Tretorn

Warszawa, POLSKA
ul. L. Waryńskiego 3
00-645 Warszawa
Tel.: (022) 825 17 62
Fax: (022) 875 72 72

Ochrona danych osobowych


Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez firmę:
Sklep "Żeglarz"
St. Irena Kluska
ul. L. Waryńskiego 3
00-645 Warszawa
NIP 526-005-25-45

 Miejsce przechowywania danych osobowych
Dane przechowywane są na serwerach firmy Home.pl, która gwarantuje nam najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony danych.

Sklep "Żeglarz" działa w oparciu o przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
3. Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas e-mail
Zasady użytkowania  |  Polityka Prywatności© 2007-2008 Sklep "Żeglarz". All rights reserved.