FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Nasi Partnerzy:

Dahon

Musto

Lanex

Pinewood

Slam

Gill

Harken

Thetford

Tretorn

Warszawa, POLSKA
ul. L. Waryńskiego 3
00-645 Warszawa
Tel.: (022) 825 17 62
Fax: (022) 875 72 72

Zasady korzystania z serwisu


Strona Sklep-Zeglarz.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Sklep "Żeglarz" z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Waryńskiego 3. Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Sklepem "Żeglarz". a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych żeglarstwem i sprzętem żeglarskim. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Sklep "Żeglarz" mogą być uznane za rzetelne. Sklep "Żeglarz" dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji Użytkownika. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Sklep "Żeglarz". Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Sklep "Żeglarz".

Ochrona prywatności
Sklep "Żeglarz" w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu. Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla firmy Sklep "Żeglarz" charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas e-mail
Zasady użytkowania  |  Polityka Prywatności© 2007-2008 Sklep "Żeglarz". All rights reserved.